Fondo cabecera Concello de Pol

Actualidade

11/12/2018

Anuncio aprobación inicial Orzamento Municipal 2018

Faise público a aprobación inicial do Orzamento Xeral, Bases de Execución e a plantilla de persoal funcionario, laboral e eventual para o exercicio económico 2018 polo prazo de 15 días dende a publicación deste anuncio, aos efectos de reclamación e alegacións. (BOP Lugo; 11/12/2018)

Ler máis...

07/12/2018

Aprobación lista definitiva e citación candidatos Bolsa de Emprego SAF 2018

Faise saber que por Resolución de Alcaldía de data 7 de decembro aprobouse a lista provisional e definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para a constitución dunha bolsa de emprego para cubrir o/os posto/os de traballo de persoal de axuda no fogar. Así mesmo, cítase ao Tribunal e aos candidatos admitidos para o día 11 de decembro de 2018 ás 10:00 h. na Sala de Sesións do Concello de Pol.

Ler máis...

28/11/2018

Bases para a constitución dunha bolsa de emprego de auxiliares de axuda no fogar

Bases xerais da convocatoria para a constitución dunha bolsa de emprego de Auxiliares de Axuda no Fogar. O prazo de presentación de solicitudes será de 7 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio na páxina web do Concello. O prazo remata o día 5 de decembro de 2018.

Ler máis...

17/07/2018

Acta selección persoal incendios 2018

Faise pública a acta de selección de 3 condutores motobomba para a prestación do servizo de prevención e defensa contra incendios forestais e 1 tractorista para as labores de desbroce de vías municipais para o Concello de Pol como persoal laboral.

Ler máis...

13/07/2018

Aprobación lista definitiva de admitidos e excluídos persoal de incendios 2018

Faise saber que por resolución de Alcaldía de data 13 de xullo de 2018 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para a provisión temporal de 3 condutores motobomba para a prestación do servizo de prevención e defensa contra incendios forestais e 1 tractorista para as labores de desbroce de vías municipais para o Concello de Pol como persoal laboral. Así mesmo, acordase citar ao tribunal e aos candidatos para o día 17 de xullo de 2018 ás 11:00 h. no Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello de Pol.

Ler máis...

VER MÁIS NOVAS

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Pol
Concello de Pol
Plaza de Galicia - Mosteiro N°1 – 27270 Pol - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 345 029 | Fax: 982 345 330
E-mail: concello.pol@eidolocal.es