Fondo cabecera Concello de Pol

Actualidade

07/05/2019

Bases Contratación dous peóns_Aprol Rural 2019

Bases para a contratación de dous peóns ao abeiro do programa Aprol Rural 2019.

Ler máis...

25/03/2019

Acta do Tribunal de selección de 1 Enxeñeiro

Imagen noticia Faise pública a acta do Tribunal para a selección dun Enxeñeiro como persoal laboral temporal no Concello de Pol ao abeiro do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2018_Programa Fomento do Emprego

Ler máis...

20/03/2019

Anuncio aprobación inicial Orzamento Municipal 2019

Faise público que en sesión extraordinaria do Pleno deste Concello, de data 14 de marzo de 2019, aprobouse inicialmente o Orzamento Xeral, Bases de Execución, e a plantilla de persoal funcionario, laboral e eventual para o exercicio económico 2019. Exponse ao público o expediente e a documentación preceptiva por prazo de 15 días dende a publicación deste anuncio, aos efectos de reclamacións e alegacións. Data de publicación no BOP de Lugo, 20/03/2019.

Ler máis...

11/03/2019

Citación Tribunal e candidatos para a selección de un Enxeñeiro

Imagen noticia Faise público a composición do Tribunal e a citación do Tribunal e dos candidatos para a realización das probas, para selección dun Enxeñeiro, que terán lugar o día 13 de marzo de 2019 as 13:00 h. no Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello de Pol.

Ler máis...

11/03/2019

Lista definitiva de admitidos e excluídos_Enxeñeiro

Imagen noticia Faise público a aprobación da lista definitiva de admitidos e excluídos para a selección de un Enxeñeiro, Enxeñeiro técnico Agrícola/Obras Públicas/Forestal, Enxeñeiro de Camiños, Enxeñeiro de Montes, Enxeñeiro Agrónomo, Enxeñeiro Forestal ou similares, como persoal temporal ao abeiro do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2018 - Programa Fomento do Emprego da Deputación Provincial de Lugo.

Ler máis...

VER MÁIS NOVAS

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Pol
Concello de Pol
Plaza de Galicia - Mosteiro N°1 – 27270 Pol - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 345 029 | Fax: 982 345 330
E-mail: concello.pol@eidolocal.es