Fondo cabecera Concello de Pol

Actualidade

Anuncio aprobación inicial Orzamento Municipal 2019

Faise público que en sesión extraordinaria do Pleno deste Concello, de data 14 de marzo de 2019, aprobouse inicialmente o Orzamento Xeral, Bases de Execución, e a plantilla de persoal funcionario, laboral e eventual para o exercicio económico 2019. Exponse ao público o expediente e a documentación preceptiva por prazo de 15 días dende a publicación deste anuncio, aos efectos de reclamacións e alegacións. Data de publicación no BOP de Lugo, 20/03/2019.

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Pol
Concello de Pol
Plaza de Galicia - Mosteiro N°1 – 27270 Pol - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 345 029 | Fax: 982 345 330
E-mail: concello.pol@eidolocal.es