Fondo cabecera Concello de Pol

Actualidade

Bases e convocatoria para 2 tractoristas e creación bolsa de emprego

Faise público as bases e convocatoria para 2 prazas de tractoristas, ao abeiro do Convenio interadministrativo entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Pol para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais, como persoal laboral temporal. O prazo de presentación de instancias é de 5 días hábiles a contar dende a publicación do anuncio no BOP de Lugo. Data de publicación no BOP de Lugo (06/08/2022). Prazo fin de presentación de instancias 12/08/2022 (inclusive).

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Pol
Concello de Pol
Plaza de Galicia - Mosteiro N°1 – 27270 Pol - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 345 029 | Fax: 982 345 330
E-mail: concello@concellodepol.gal