Fondo cabecera Concello de Pol

Actualidade

Páxina 1 de 2,  17 contidos

martes, 21 de noviembre de 2017

Licitación subministración camión-cisterna para rego asfáltico usado

Faise público o prego de cláusulas administrativas e o prego de condicións técnicas para a licitación de subministración dun camión-cisterna para rego asfáltico usado, subministración incluída dentro do Plan Provincial Único de Cooperación para os Concellos 2017 da Deputación Provincial de Lugo. O prazo de presentación de ofertas é de 8 días naturais contados dende a publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

Ler máis...

martes, 21 de noviembre de 2017

Acta Tribunal bolsa de emprego SAF complementaria

Faise pública a a acta de selección de personal para a constitución dunha bolsa de emprego para auxiliares de Axuda no Fogar complementaria da bolsa constituída en abril de 2016 do Concello de Pol.

Ler máis...

martes, 14 de noviembre de 2017

Aprobación lista provisional e definitiva bolsa SAF e citación para entrevista

Faise saber, que por Resolución de Alcaldía de data 14/11/2017 se aproba a lista provisional e definitiva para a creación dunha bolsa de emprego de SAF complementaria e citase ao tribunal e aos candidatos para o día 21 de novembro de 2017 as 10:00 horas na Sala de Sesións do Concello de Pol.

Ler máis...

viernes, 3 de noviembre de 2017

Bases bolsa de emprego SAF complementaria

Faise saber, que no BOP de Lugo de data 03/11/2017, saen publicadas as bases que rexeran o procedemento selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para auxiliares de axuda no fogar complementaria da bolsa constituída en abril de 2016. O prazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP de Lugo.

Ler máis...

lunes, 16 de octubre de 2017

Instalación bomba de calor no Tanatorio Municipal de Pol

A Xunta de Galicia (INEGA) e o Concello de Pol veñen de por en marcha unha bomba de calor no Tanatorio Municipal de Pol a través dunha subvención para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de enerxías renovables.

Ler máis...

Bases Obradoiro de Emprego "O Castro III"

Faise público as bases do Obradoiro de Emprego "O Castro III"

Ler máis...

sábado, 1 de julio de 2017

Conta Xeral 2016

Faise saber que se expón ao público a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2016, por un prazo de quince días, durante os cales e oito máis quen se estimen interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións que teñan por convintes.

Ler máis...

martes, 27 de junio de 2017

Acta selección personal incendios 2017

Faise pública a acta de selección de personal de incendios para a campaña do ano 2017. Tres condutores de motobomba e un tractorista.

Ler máis...

viernes, 23 de junio de 2017

Lista definitiva de admitidos e excluídos do persoal de incendios 2017

Faise saber que por resolución de Alcaldía de data 22 de xuño de 2017 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para o posto de condutor motobomba e tractorista. Así mesmo, acordase citar ao tribunal e aos candidatos para o día 27 de xuño de 2017 ás 9:00 h. na Caseta da Carballeira de Mosteiro

Ler máis...

viernes, 16 de junio de 2017

Bases para a contratación de persoal de incendios ano 2017

Bases para a contratación laboral temporal, de 3 condutores de motobomba, para a prestación do servicio de prevención e defensa contra incendios forestais no Concello de Pol, así como 1 tractorista para as labores de desbroce nas vías municipais. O prazo de presentación de solicitudes será de 5 días naturais a partir da publicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

Ler máis...

Páxina 1 de 2,  17 contidos

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Pol
Concello de Pol
Plaza de Galicia - Mosteiro N°1 – 27270 Pol - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 345 029 | Fax: 982 345 330
E-mail: concello.pol@eidolocal.es