Fondo cabecera Concello de Pol

Actualidade

Páxina 1 de 6,  55 contidos

miércoles, 15 de septiembre de 2021

BANDO OBRADOIRO DE EMPREGO O CASTRO VII

BANDO OBRADOIRO DE EMPREGO O CASTRO VII
BANDO OBRADOIRO DE EMPREGO O CASTRO VII

Ler máis...

viernes, 6 de agosto de 2021

Consellos para aforrar na factura da luz

Na seguinte ligazón podes atopar consellos para aforrar na factura da luz.

Ler máis...

jueves, 22 de julio de 2021

Aprobación provisional modificación de Ordenanzas Fiscais

Acordo do Pleno do Concello de Pol polo que se aproba provisionalmente a modificación das Ordenanzas Fiscais que se detallan: Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, Taxa por tendidos, tubaxes e galerías para a condución de enerxía eléctrica, auga, gas ou calquera outro fluído, incluídos os postes para liñas, cables, palomillas, etc. sobre a vía pública, Taxa por prestación dos servizos de rede de sumidoiros, Taxa por outorgamento de licenzas e autorizacións administrativas de autotaxis e demais vehículos de aluguer, Taxa pola prestación do servizo de tanatorio municipal, Taxa pola prestación do servizo de recollida do lixo domiciliario, Taxa por expedición de documentos administrativos e dereitos de exame, Taxa por licenzas de apertura de establecementos, Taxa do Punto de Atención á Infancia, Imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días a contar desde o día seguinte da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. Data publicación BOP: 22/07/2021

Ler máis...

miércoles, 21 de julio de 2021

Acta selección peón forestal_Aprol Rural 2021

Faise público o resultado final para a selección de un peón forestal dentro do programa APROL RURAL 2021

Ler máis...

miércoles, 21 de julio de 2021

Conta Xeral 2020

Faise saber que se expón ao público a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2020, por un prazo de quince días, durante os cales e oito máis quen se estimen interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións que teñan por convintes. Data de publicación no BOP: 21/07/2021

Ler máis...

miércoles, 14 de julio de 2021

Bases selección un peón de Aprol Rural 2021

Convocatoria e bases para a contratación de un peón como persoal laboral temporal, ao abeiro da axuda concedida pola Consellería de Emprego e Igualdade en aplicación da orde do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (APROL RURAL).

Ler máis...

lunes, 12 de julio de 2021

Resultado final_Procedemento selectivo: 1 tractorista

Faise público o resultado final para a selección de un tractorista

Ler máis...

lunes, 12 de julio de 2021

Resultado final_Procedemento selectivo: 3 condutores motobomba

Faise público o resultado final para a selección de tres condutores de motobomba

Ler máis...

jueves, 8 de julio de 2021

Citación de Tribunal e candidatos para a selección de un Tractorista

Faise pública a lista definitiva de admitidos e excluídos e nomeamento do Tribunal para a selección de un tractorista. Así mesmo, acordase citar ao Tribunal e aos candidatos para o día 9 de xullo de 2021 ás 13:00 h. no Salón de Sesións do Concello de Pol

Ler máis...

jueves, 8 de julio de 2021

Lista admitidos_POL CONCILIA_2021

Faise público a lista definitiva de admitidos e excluídos de acceso ao campamento infantil de verán "POL CONCILIA 2021".

Ler máis...

Páxina 1 de 6,  55 contidos

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Pol
Concello de Pol
Plaza de Galicia - Mosteiro N°1 – 27270 Pol - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 345 029 | Fax: 982 345 330
E-mail: concello@concellodepol.gal