Fondo cabecera Concello de Pol

Actualidade

Páxina 2 de 5,  41 contidos

viernes, 19 de junio de 2020

Bases e convocatoria para a contratación de un peón tractorista

Faise público as bases e convocatoria para a contratación de un peón tractorista, como persoal temporal. O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días naturais contados a partir da publicación da presente convocatoria na páxina web do Concello. (Ata o 25 de xuño de 2020, inclusive).

Ler máis...

jueves, 18 de junio de 2020

Bases selección un peón Aprol Rural 2020

Convocatoria e bases para a contratación de un peón ao abeiro abeiro da axuda concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria en aplicación da orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (APROL RURAL).

Ler máis...

viernes, 13 de marzo de 2020

BANDO CORONAVIRUS

BANDO CORONAVIRUS

Ler máis...

viernes, 13 de marzo de 2020

RECOMENDACIÓNS FRONTE AO CORONAVIRUS

RECOMENDACIÓNS FRONTE AO CORONAVIRUS¿ Recoméndase á veciñanza que, de non ter acceso a xel alcohólico para limpeza de mans, as lave a miúdo con auga quente e xabón.¿ Recoméndase non realizar visitas nin a residencias de maiores, nin hospitais, a excepción de casos de extrema necesidade.¿ É conveniente evitar viaxes e desprazamentos que non se consideren imprescindibles.¿ Recoméndase que se sigan as intrucións ditadas polo Ministerio de Sanidade e a Consellería de Sanidade, en caso de ter algún síntoma contactar co 061 ou co teléfono de información para a cidadanía 900 400 116.¿ Recoméndase á poboación que se informe exclusivamente a través de canles de organismos oficiais.

Ler máis...

martes, 11 de febrero de 2020

Acta Tribunal selección 3 peóns

Faise pública a acta de selección de tres peóns como persoal laboral temporal do Concello de Pol.

Ler máis...

jueves, 6 de febrero de 2020

Citación Tribunal e candidatos para a selección de tres peóns.

Faise saber que por resolución de Alcaldía de data 6 de febreiro de 2020 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para a provisión temporal de tres peóns do Concello de Pol. Así mesmo, acordase citar ao tribunal e aos candidatos para o día 11 de febreiro de 2020 ás 10:00 h. no Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello de Pol.

Ler máis...

viernes, 31 de enero de 2020

Bases e convocatoria para a selección de 3 peóns

Faise público as bases e convocatoria para a contratación de tres peóns, como persoal temporal. O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días naturais contados a partir da publicación da presente convocatoria na páxina web do Concello. (Ata o 5 de febreiro de 2020, inclusive).

Ler máis...

miércoles, 28 de agosto de 2019

Conta Xeral 2018

Faise saber que se expón ao público a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2018, por un prazo de quince días, durante os cales e oito máis quen se estimen interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións que teñan por convintes. Data de publicación no BOP: 24/08/2019

Ler máis...

jueves, 22 de agosto de 2019

Proxecto de dixitalización de manuscritos contemporáneos do arquivo do Concello de Pol

Cartel dixitalización
O Concello de Pol é beneficiaria dunha subvención para o "Proxecto de dixitalización de manuscritos contemporáneos do arquivo do Concello de Pol" ao abeiro da resolución do 9 de xullo de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa finalidade de preservación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia. Esta subvención, en réxime de concorrencia competitiva, para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, obxectivo temático de garantir un mellor uso das tecnoloxías da información, para a posta en marcha do Plan para a xestión dixital do patrimonio cultural e modernización tecnolóxica do turismo - Dixitalización do patrimonio cultural.

Ler máis...

viernes, 16 de agosto de 2019

Bases para a contratación dun peón-Fomento do Emprego 2018

Fomento do Emprego
Nova apertura do prazo para a contratación dun peón ao abeiro do Programa de Fomento do Emprego 2018 - Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019. O prazo de presentación de solicitudes termina o día 19 de agosto de 2019 ás 14:00 h.

Ler máis...

Páxina 2 de 5,  41 contidos

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Pol
Concello de Pol
Plaza de Galicia - Mosteiro N°1 – 27270 Pol - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 345 029 | Fax: 982 345 330
E-mail: concello@concellodepol.gal