Fondo cabecera Concello de Pol

Actualidade

Páxina 3 de 5,  47 contidos

lunes, 28 de junio de 2021

Convocatoria e bases para a selección de tres condutores de motobomba

Faise público as bases e convocatoria para a contratación de tres condutores de motobomba, como persoal temporal para o servizo de prevención e defensa contra incendios forestais no Concello de Pol. O prazo de presentación de solicitudes será ata o día 5 de xullo de 2021 (inclusive).

Ler máis...

lunes, 28 de junio de 2021

Convocatoria e bases para a selección de un tractorista

Faise público as bases e convocatoria para a contratación de un tractorista, como persoal temporal para as labores de desbroce nas vías municipais. O prazo de presentación de solicitudes será ata o día 5 de xullo de 2021 (inclusive).

Ler máis...

martes, 15 de junio de 2021

Obra_Construción de área de xogos tradicionais e de ocio no Concello de Pol

Construción de área de xogos tradicionais e de ocio no Concello de Pol
Medida LEADER 19 do PDR de Galicia 2014-2020. Convocatoria 2019-2020. Submedida 19.2.

Ler máis...

viernes, 28 de mayo de 2021

Obra_Mellora de camiños no entorno do núcleo de Belesende

Cartel_Mellora de camiños no entorno do núcleo de Belesende
Medida 4.3 do PDR de Galicia 2014-2020. Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021. Proxecto: "Mellora de camiños no entorno do núcleo de Belesende".

Ler máis...

viernes, 28 de mayo de 2021

Campaña compostaxe

Campaña compostaxe
O concello de Pol comezou o seguimento ¿porta a porta¿ aos participantes na campaña de compostaxe, a fin de que os usuarios desenvolvan correctamente esta técnica, e reciban o oportuno asesoramento por parte de técnicos especialistas na materia. A campaña de compostaxe que se desenvolve de forma conxunta nos concellos de A Pontenova, A Pastoriza, Meira, Pol, Ribeira de Piquín e Riotorto, co apoio financeiro da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia e do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, proporcionou aos veciños e veciñas participantes os correspondentes medios materiais para a elaboración de compost de forma totalmente gratuíta.

Ler máis...

viernes, 2 de octubre de 2020

Contratación do servizo de axuda no fogar do Concello de Pol

Faise público que con data 2 de outubro de 2020 sae publicado no DOUE e na Plataforma de Contratos do Estado, anuncio de licitación para a "Contratación do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Pol" e os pregos que rexerán dita contratación. O prazo de presentación de ofertas será de 35 días naturais contados a partir do día seguinte ao de publicación de licitación no DOUE (ata o 06/11/2020 inclusive).

Ler máis...

jueves, 23 de julio de 2020

Conta Xeral 2019

Faise saber que se expón ao público a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2019, por un prazo de quince días, durante os cales e oito máis quen se estimen interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións que teñan por convintes. Data de publicación no BOP: 23/07/2020

Ler máis...

viernes, 10 de julio de 2020

Convocatoria e bases para a selección de un encargado das Escolas Deportivas Municipais

Faise público as bases e convocatoria para a contratación de un Encargado de por en funcionamento as Escolas Deportivas Municipais, como persoal temporal. O prazo de presentación de solicitudes será ata o día 17 de xullo de 2020 ás 13:00 h.

Ler máis...

jueves, 9 de julio de 2020

Citación Tribunal e candidatos para a selección de 1 peón-albanel

Faise saber que por resolución de Alcaldía de data 9 de xullo de 2020 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para a provisión temporal de un peón-albanel do Concello de Pol. Así mesmo, acordase citar ao Tribunal e aos candidatos para o día 10 de xullo de 2020 ás 10:00 h. na Nave Municipal do Concello de Pol.

Ler máis...

jueves, 9 de julio de 2020

Citación Tribunal e candidatos para a selección de 1 peón-condutor

Faise saber que por resolución de Alcaldía de data 9 de xullo de 2020 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para a provisión temporal de un peón-condutor do Concello de Pol. Así mesmo, acordase citar ao Tribunal e aos candidatos para o día 10 de xullo de 2020 ás 10:00 h. na Nave Municipal do Concello de Pol.

Ler máis...

Páxina 3 de 5,  47 contidos

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Pol
Concello de Pol
Plaza de Galicia - Mosteiro N°1 – 27270 Pol - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 345 029 | Fax: 982 345 330
E-mail: concello@concellodepol.gal