Fondo cabecera Concello de Pol

Actualidade

Páxina 3 de 6,  55 contidos

viernes, 2 de octubre de 2020

Contratación do servizo de axuda no fogar do Concello de Pol

Faise público que con data 2 de outubro de 2020 sae publicado no DOUE e na Plataforma de Contratos do Estado, anuncio de licitación para a "Contratación do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Pol" e os pregos que rexerán dita contratación. O prazo de presentación de ofertas será de 35 días naturais contados a partir do día seguinte ao de publicación de licitación no DOUE (ata o 06/11/2020 inclusive).

Ler máis...

jueves, 23 de julio de 2020

Conta Xeral 2019

Faise saber que se expón ao público a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2019, por un prazo de quince días, durante os cales e oito máis quen se estimen interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións que teñan por convintes. Data de publicación no BOP: 23/07/2020

Ler máis...

viernes, 10 de julio de 2020

Convocatoria e bases para a selección de un encargado das Escolas Deportivas Municipais

Faise público as bases e convocatoria para a contratación de un Encargado de por en funcionamento as Escolas Deportivas Municipais, como persoal temporal. O prazo de presentación de solicitudes será ata o día 17 de xullo de 2020 ás 13:00 h.

Ler máis...

jueves, 9 de julio de 2020

Citación Tribunal e candidatos para a selección de 1 peón-albanel

Faise saber que por resolución de Alcaldía de data 9 de xullo de 2020 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para a provisión temporal de un peón-albanel do Concello de Pol. Así mesmo, acordase citar ao Tribunal e aos candidatos para o día 10 de xullo de 2020 ás 10:00 h. na Nave Municipal do Concello de Pol.

Ler máis...

jueves, 9 de julio de 2020

Citación Tribunal e candidatos para a selección de 1 peón-condutor

Faise saber que por resolución de Alcaldía de data 9 de xullo de 2020 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para a provisión temporal de un peón-condutor do Concello de Pol. Así mesmo, acordase citar ao Tribunal e aos candidatos para o día 10 de xullo de 2020 ás 10:00 h. na Nave Municipal do Concello de Pol.

Ler máis...

jueves, 9 de julio de 2020

Citación Tribunal e candidatos para a selección de 2 peóns

Faise saber que por resolución de Alcaldía de data 9 de xullo de 2020 aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para a provisión temporal de dous peóns do Concello de Pol. Así mesmo, acordase citar ao Tribunal e aos candidatos para o día 13 de xullo de 2020 ás 10:30 h. na Nave Municipal do Concello de Pol.

Ler máis...

jueves, 9 de julio de 2020

Declaración deserto o posto de peón tractorista

Faise público a Resolución de Alcaldía de data 9 de xullo de 2020 pola que se declara deserto o posto de peón tractorista.

Ler máis...

lunes, 6 de julio de 2020

Acta seleccion tribunal peón forestal_APROL RURAL 2020

Faise pública a acta de selección de un peón forestal ao abeiro da orde de 20 de decembro de 2019 da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia.

Ler máis...

viernes, 19 de junio de 2020

Bases e convocatoria para a contratación de dous peóns

Faise público as bases e convocatoria para a contratación de dous peóns, como persoal temporal. O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días naturais contados a partir da publicación da presente convocatoria na páxina web do Concello. (Ata o 25 de xuño de 2020, inclusive).

Ler máis...

viernes, 19 de junio de 2020

Bases e convocatoria para a contratación de un péon-albanel

Faise público as bases e convocatoria para a contratación de un peón-albanel, como persoal temporal. O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días naturais contados a partir da publicación da presente convocatoria na páxina web do Concello. (Ata o 25 de xuño de 2020, inclusive).

Ler máis...

Páxina 3 de 6,  55 contidos

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Pol
Concello de Pol
Plaza de Galicia - Mosteiro N°1 – 27270 Pol - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 345 029 | Fax: 982 345 330
E-mail: concello@concellodepol.gal